Informacja dla Autorów

Drodzy Autorzy,

 

Agencja Literacka NewTalentsResources serdecznie zaprasza do nadsyłania swoich propozycji wydawniczych.

Prosimy jednak o wcześniejsze przeczytanie kilku zasad:

  • Propozycje wydawnicze przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: literatura@newtalentsresources.com
  • Prosimy o cały tekst, nie rozpatrujemy fragmentów ani utworów niedokończonych. Prosimy przy tym zwrócić uwagę, że utwór literacki musi swoją objętością spełniać warunki do publikacji w samodzielnym tomie.
  • Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie utworu i notkę o autorze. Pisząc o swojej książce i o sobie, warto pamiętać, że jest to forma pierwszego zarekomendowania swojej propozycji wydawniczej i dlatego istotne jest, aby zrobić to starannie.
  • Prosimy o dołączenie danych kontaktowych (swoje imię i nazwisko oraz adres email i numer telefonu).
  • Jesteśmy zainteresowani głównie prozą, ale zapoznajemy się ze wszystkimi nadesłanymi propozycjami.
  • Agencja zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania podjętych decyzji i nieujawniania wewnętrznych recenzji. Spośród nadesłanych do nas propozycji wydawniczych wybieramy tylko te, które wydają się nam najbardziej obiecujące. Prosimy jednak pamiętać, że każda ocena, w tym również ocena naszej agencji, jest subiektywna. Odpowiedź odmowna z naszej strony nie przekreśla szans na sukces w innym miejscu.
  • Nie archiwizujemy nadesłanych utworów. Propozycje odrzucone zostają zniszczone.

Życzymy powodzenia!

© 2010-2021 NewTalentsResources.com